Home/Nieuwsbrief/Nieuwsbrieven en pensioenkranten/Ben je enthousiast en geïnteresseerd?

Ben je enthousiast en geïnteresseerd?

Ben je enthousiast en geïnteresseerd?

Je kunt je tot 16 juni aanstaande melden bij Dick Schmidt, de voorzitter van het bestuur van het fonds. Jouw kandidaatstelling kun je sturen naar Postbus 7018, 2280 KA Rijswijk. Voor de kandidaatstelling is belangrijk dat je past in het functieprofiel. Daarnaast gelden er voorwaarden voor je kandidaatstelling.

De kandidaatstelling omvat een korte motivatie, een CV en een lijst die door ten minste 25 met naam genoemde collega’s is ondertekend, waaruit ondersteuning van jouw kandidaatstelling blijkt. Voorbeelden van deze documenten zijn bij het fonds verkrijgbaar. Als je voor de werknemerszetel wordt voorgedragen door de ondernemingsraad, hoef je bij de kandidaatstelling geen lijst met 25 handtekeningen mee te zenden.