Procedure

Procedure

Als jij je als kandidaat beschikbaar stelt, toetst een benoemingscommissie van het bestuur jouw kandidaatstelling  aan het functieprofiel en aan de overige voorwaarden zoals hiervoor aangegeven. Vervolgens zal deze commissie een kieslijst opstellen met alle kandidaten die aan de voorwaarden voldoen. Als je niet aan alle voorwaarden voldoet zal je hiervan door deze benoemingscommissie op de hoogte worden gesteld.

De benoemingscommissie stelt uiterlijk op 30 juni aanstaande de definitieve kandidatenlijst vast. Als er meerdere kandidaten zijn voor deze functie dan volgen er verkiezingen. De online verkiezingen vinden plaats binnen twee weken na vaststelling van de definitieve kandidatenlijst. Gedurende drie weken kan er dan op jou en de overige kandidaten worden gestemd. Na telling van de stemmen wordt de uitslag aan jou bekend gemaakt. Vervolgens wordt de uitslag op de website van het fonds geplaatst.

Als je gekozen wordt  dan wordt dit gemeld aan De Nederlandsche Bank (DNB), die jou ook toetst op geschiktheid en integriteit. Als DNB niet binnen zes weken – de in de Pensioenwet gestelde termijn – bezwaar maakt, is jouw benoeming een feit.

Belangrijk:
Twee personen hebben gereageerd op de oproep en hebben zich kandidaat gesteld. Dit zijn Iris Blankers en Aloys Maas. Omdat er maar plek is voor één kandidaat, vindt er momenteel een stemming plaats (vanaf 4 juli jl.)

In ons verkiezingsreglement staat dat deelnemers drie weken de tijd krijgen om hun stem uit te brengen. Dit is ook zo verwerkt in onderstaande tijdsplanning, Echter, in de regio Midden-Nederland begint echter op 8 juli de vakantieperiode. De verkiezingen zouden zich dan voornamelijk in de vakantie afspelen.

Om die reden is besloten, op grond van artikel 3.10 van het verkiezingsreglement, om de termijn waarbinnen je kunt stemmen te verlengen tot zes weken, zodat er voldoende tijd is om een stem uit te brengen op een van de twee kandidaten. Hiermee eindigt de periode dat je kunt stemmen op   14 augustus a.s tot 23.59 uur.

Daarna wordt de uitslag bekend gemaakt op de website van het pensioenfonds. Het nieuwe bestuurslid wordt vervolgens, na een toetsing door De Nederlandsche Bank, benoemd.