Home/Nieuwsbrief/Nieuwsbrieven en pensioenkranten/Vergaderfrequentie, tijdsbeslag en zittingstermijn

Vergaderfrequentie, tijdsbeslag en zittingstermijn

Vergaderfrequentie, tijdsbeslag en zittingstermijn

Je moet rekening houden met circa zes bestuursvergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er diverse commissievergaderingen. Ook komt een bestuursdelegatie twee tot vier keer per jaar bijeen met het Verantwoordingsorgaan.

Het volgen van opleidingen en trainingen en het bijwonen van seminars maakt deel uit van jouw takenpakket, evenals het bijhouden van vakliteratuur. In de praktijk betekent dit bij elkaar een tijdsbeslag van circa een dag per week. De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Als vertegenwoordiger in het bestuur van de werknemers ontvang je een onkosten- en een kilometervergoeding. De hoogte van de vergoedingen wordt vastgesteld door het bestuur.