Waardevast pensioen

Waardevast pensioen

Naast de wettelijke wijzigingen per 1 juli jl. is er nog een wijziging in de pensioenregeling doorgevoerd. De sociale partners van TNO zijn op advies van het bestuur van het fonds overeengekomen om over te stappen van loon- naar prijsindexatie. Door te kiezen voor prijsindexatie willen we de opgebouwde pensioenen voortaan waardevast houden in plaats van welvaartsvast. Als dat financieel kan uiteraard. Je ingegane pensioen wordt dan – voor zover mogelijk – niet aangepast aan de algemene salarismaatregel van TNO (loonindexatie), maar aan de algemene prijsontwikkeling (prijsindexatie). Vanaf 2016 is deze prijsindexatie de basis voor de toeslag op je opgebouwde pensioen in plaats van de loonindexatie. Voor de vaststelling van de toeslag geldt de CPI afgeleid voor alle huishoudens over de periode oktober – oktober voorafgaand aan het moment van toekennen van de toeslag.