Overige informatie over duurzaamheid

Overige informatie over duurzaamheid

Verplichte informatieverstrekking: het Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is gebaseerd op de volgende algemene uitgangspunten: Stichting Pensioenfonds TNO voert overeenkomstig de Pensioenwet, het Besluit uitvoering Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen een beloningsbeleid dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s (waaronder duurzaamheidsrisico’s) dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Pensioenfonds TNO voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling en het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s. De beloning van de directie en medewerkers van het bestuursbureau en van de bestuurders van het pensioenfonds is onafhankelijk van het rendement van de beleggingsportefeuille en bevordert het nemen van buitensporige duurzaamheidsrisico’s niet. Daarnaast kent het pensioenfonds geen prestatieafhankelijk beloningen.