Waardevast pensioen

Waardevast pensioen

De afgelopen jaren hebben we de pensioenen geïndexeerd op basis van de stijging van de lonen van TNO (Algemene Salaris Maatregel). Vanaf 2016 worden de pensioenen geïndexeerd op basis van de prijzen.

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag in 2024 minder kopen dan in 2023. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege inflatie heeft Pensioenfonds TNO als ambitie je opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dat een waardevast pensioen. Over 2023 worden de pensioenaanspraken niet verhoogd omdat de ontwikkeling van de CPI-afgeleid over de periode oktober 2022 – oktober 2023 negatief is.

Pensioen niet altijd verhoogd
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat we niet of niet volledig kunnen indexeren. Dat betekent dat je pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel worden verhoogd, met een deel van het bedrag dat in de voorgaande 15 jaar niet is toegekend, om koopkracht te herstellen. Het Pensioenfonds TNO administreert de niet toegekende toeslagen namelijk als een bedrag.

Hieronder kun je zien hoe we tot en met 2024 de pensioenen hebben geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2016 op basis van de afgeleide Consumentenprijsindex en tot en met 2015 op basis van de stijging van de lonen van TNO.

Als je dus van 2009 t/m 2024 gewezen deelnemer of pensioengerechtigde bent in het Pensioenfonds TNO, heb je een totale achterstand van 9,1% t.o.v. je huidige opgebouwde pensioen. Voor actieve deelnemers ligt dit percentage lager omdat zij wel over de periode 2009 t/m 2024 een volledige pensioenopbouw hebben gehad.

*Indexatie 2023
In juni 2023 heeft het bestuur een besluit genomen over de extra indexatie van 7,00%. We konden dat doen omdat de overheid de regels voor indexatie vanaf 1 juli 2022 had aangepast en in december 2022 had verlengd tot de ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel (1 juli 2023). Uiteraard gold deze verhoging ook voor alle opgebouwde pensioenaanspraken per 31 december 2022. Per 1 januari 2023 konden we het pensioen maar deels verhogen. Toen konden we op basis van de verlengde AMvB de CPI-afgeleid over 2022 volledig toekennen. Hieronder lichten we dit toe.

Net als over 2021 ook over 2022 van beperkte naar volledige indexatie
In januari 2023 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TNO geïndexeerd met 9,93%. De prijsstijging over 2022 was 16,93% (CPI afgeleid oktober 2021 – oktober 2022). Een volledige indexatie was niet mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2022 te laag stond.

Er kon een eenmalige extra indexatie worden toegekend, zodat we uitkomen op een volledige indexatie over 2022. De overheid heeft de regels voor indexeren vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli namelijk versoepeld, waardoor ook in 2023 die extra indexatie over 2022 mogelijk is.

Eenmalig
De extra indexatie over 2022 is net als over 2021 eenmalig. Dat betekent dat we net als in andere jaren in januari 2024 weer beoordelen of de resultaten in 2023 dusdanig zijn dat er geïndexeerd kan worden. Hiervoor volgen we de wettelijke richtlijnen en rekenregels. We kijken of we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Hierover zul je begin 2024 bericht ontvangen.

Wat betekent deze (extra) indexatie voor de komende jaren?
Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte- en lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Want door het verhogen van de pensioenen daalt onze dekkingsgraad. Met een lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. We hebben het verwachte effect van de verhoging voor de lange termijn ook berekend. Voor oudere deelnemers is er een positief effect op het verwachte pensioenresultaat. Bij jongere deelnemers heeft het een klein negatief effect op de korte termijn. Zie hieronder voor de doorgerekende resultaten van het mediane pensioenresultaat met en zonder de extra indexatie per geboortejaar. In de kopregel staan de verschillende leeftijden genoemd.

**Indexatie 2022

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar voor wat betreft de indexatie.

In september 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de eenmalige extra indexatie van 2,19%. We konden dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli 2022 had aangepast. Uiteraard gold deze verhoging ook voor alle opgebouwde pensioenaanspraken per 31 december 2021. Per 1 januari 2022 konden we het pensioen maar deels verhogen. Toen konden we op basis van de AMvB de CPI-afgeleid over 2021 volledig toekennen. Hieronder lichten we dit toe.

Van beperkte naar volledige indexatie
In januari 2022 zijn de pensioenen van Pensioenfonds TNO geïndexeerd met 1,09%. De prijsstijging over 2021 was 3,28% (CPI afgeleid oktober 2020 – oktober 2021). Een volledige indexatie was niet mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad eind december 2021 te laag stond.

Er kon een eenmalige extra indexatie worden toegekend, zodat we uitkomen op een volledige indexatie over 2021. De overheid heeft de regels voor indexeren vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel per 1 juli namelijk versoepeld, waardoor die extra indexatie mogelijk is.

Eenmalig
De extra indexatie over 2021 is eenmalig. Dat betekent dat we net als in andere jaren in januari 2023 weer beoordelen of de resultaten in 2022 dusdanig zijn dat er geïndexeerd kan worden. Hiervoor volgen we de wettelijke richtlijnen en rekenregels. We kijken of we de pensioenen kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. Hierover heb je begin 2023 bericht ontvangen.

Wat betekent deze (extra) indexatie voor de komende jaren?
Bij het nemen van dit besluit heeft het bestuur gekeken wat de gevolgen op de korte- en lange termijn zijn. De belangen van alle deelnemers wegen we daarbij goed af. Want door het verhogen van de pensioenen daalt onze dekkingsgraad. Met een lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte om in de toekomst de pensioenen te verhogen kleiner. We hebben het verwachte effect van de verhoging voor de lange termijn ook berekend. Voor oudere deelnemers is er een klein positief effect op het verwachte pensioenresultaat. Bij jongere deelnemers heeft het een zeer klein negatief effect op de korte termijn. Zie hieronder de doorgerekende resultaten van het mediane pensioenresultaat met en zonder de extra indexatie per geboortejaar. In de kopregel staan de verschillende leeftijden genoemd.