Premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid

Premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Tip

Breng de gevolgen van je arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart, als je arbeidsongeschikt bent.

Belangrijk: wordt je WIA herzien (mate van arbeidsongeschiktheid)? 
Geef die wijzigingen dan aan ons door.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.