Wat krijg je niet?

Wat krijg je niet?

Bij het Pensioenfonds TNO is ‘Wat krijg je niet’ niet van toepassing. De pensioenregeling bevat alle belangrijke basiselementen. Je bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen op. Ook voorziet de pensioenregeling in een mogelijke aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt en je pensioengevend inkomen ligt boven de maximum dagloongrens. Bovendien hoef je dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl je pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.