Als je deels met pensioen gaat

Als je deels met pensioen gaat

In plaats van ineens met pensioen te gaan op je AOW-leeftijd kun je er ook voor kiezen om een deel van je pensioen eerder of later in te laten gaan.

Tip

Wanneer gaat jouw AOW in? Kijk op de site van het SVB wat je AOW-leeftijd is. Deels met pensioen gaan? Tot drie maanden voor de gewenste ingangsdatum kun je dit aanvragen bij Mijn pensioen. Deze keuze moet je vooraf bespreken met je werkgever.

Geleidelijk minder werken
In overleg met je werkgever kun je al voor je AOW-leeftijd geleidelijk minder gaan werken. Je kunt al vanaf 10 jaar voor je AOW-leeftijd gedeeltelijk met pensioen. Dat betekent wel dat het deel van het ouderdomspensioen dat je eerder laat ingaan lager wordt. Deeltijd met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. Voor het deel dat je doorwerkt bouw je nog wel pensioen op.

Gedeeltelijk langer werken
Je kunt er ook voor kiezen om na je AOW-leeftijd gedeeltelijk langer door te werken. Als je wilt, kun je gedeeltelijk doorwerken tot 5 jaar na je AOW-leeftijd. Je kunt dan een deel van je pensioen in laten gaan op je AOW-leeftijd. Het uitbetalen van het andere deel van je ouderdomspensioen kan worden uitgesteld totdat je volledig met pensioen gaat. Voor het deel dat je later met pensioen gaat, wordt je opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet tot maximaal je 68ste verjaardag voor zover je doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.