TOP

TOP

TOP staat voor Tijdelijk Ouderdomspensioen, een prepensioenregeling. Het is niet meer mogelijk om aan deze regeling deel te nemen. Heb je destijds gebruikgemaakt van de TOP-regeling, dan lees je op deze pagina hoe je je opgebouwde TOP-kapitaal kunt gebruiken voor je pensioen.

Tip

Heb je vragen over je pensioenkapitaal bij Goldman Sachs? Neem dan contact op met Goldman Sachs.

TOP-regeling
De regeling voor het Tijdelijk Ouderdomspensioen is in 1996 ingegaan als vervanger van de VUT. Met de TOP-regeling kon je kapitaal opbouwen voor een tijdelijk bruto pensioen voor de periode tussen je 62e en 65e. Dit pensioenkapitaal staat op een beleggingsrekening bij Goldman Sachs (voorheen NN Investment Partners). Hiermee bouw je voor eigen risico kapitaal op. De TOP-regeling is op 31 december 2005 gestopt vanwege de invoering van de wet VPL (VUT/ prepensioen en Levensloopregeling). Werknemers die op dat moment in aanmerking kwamen voor de overgangsregeling van de TOP-regeling (geboren voor 1 januari 1950) hebben tot 1 januari 2012 nog premies kunnen storten. Wil je weten hoeveel kapitaal je met de TOP-regeling hebt opgebouwd? Ga naar de inlogpagina van Goldman Sachs of kijk bij Mijn pensioen.

Verschillende mogelijkheden met TOP-regeling
Het opgebouwde kapitaal van de TOP-regeling kun je geheel of gedeeltelijk omzetten naar een tijdelijk ouderdomspensioen. Dat tijdelijke ouderdomspensioen kan dan ingaan na je 59e en eindigt als je je AOW-leeftijd bereikt.
Hoewel het TOP-kapitaal is bedoeld om eerder met pensioen te gaan, kun je het ook na je pensioendatum inzetten om je pensioen aan te vullen. Wil je dat laatste in de vorm van een variabele uitkering? Geef dat ongeveer 15 jaar voor je gewenste pensioendatum door aan Goldman Sachs en maak gebruik van de mogelijkheid om te ‘shoppen’. Het Pensioenfonds TNO biedt namelijk niet een variabele pensioenuitkering, maar je kunt bij Goldman Sachs of elders een variabel wel aanvullend pensioen kopen.

Uit dienst
Als je uit dienst gaat en je maakt geen gebruik van waardeoverdracht, dan blijft het TOP-kapitaal behouden. Dit in tegenstelling tot Extra Pensioen en Netto Pensioen. Kies je wel voor waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan wordt het TOP-kapitaal verplicht mee overgedragen.

Let op: geen partner of kinderen?
Als je komt te overlijden en er is geen partner of kinderen, dan vervalt het recht op het opgebouwde TOP-kapitaal. Pensioenkapitaal valt namelijk niet onder het Erfrecht, maar de Pensioenwet. Het kapitaal komt dan indirect ten goede aan de andere deelnemers, omdat er dan meer kapitaal zit in het pensioenfonds.