Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

We maken verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen onder andere de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van deze site en het maken en verzenden van Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Naast deze kosten worden er ook kosten gemaakt voor bestuur en toezicht.

Kosten voor vermogensbeheer
Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vind je een specificatie van de kosten die wij maken.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.