Home/Geen categorie/Aankondiging risicobereidheidsonderzoek: Hoe kijk jij naar je pensioen?

Aankondiging risicobereidheidsonderzoek: Hoe kijk jij naar je pensioen?

Aankondiging risicobereidheidsonderzoek: Hoe kijk jij naar je pensioen?

We willen graag weten hoeveel risico je wilt lopen met je pensioen. In de loop van januari ontvangen daarom alle deelnemers, pensioengerechtigden een e-mail of een brief van IG&H. Zij voeren dit onderzoek voor het pensioenfonds uit.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

De uitkomsten zijn belangrijk voor het vormgeven van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds TNO. De uitkomsten geven een beeld van hoe de deelnemers van ons pensioenfonds aankijken tegen het nemen van beleggingsrisico in relatie tot de verwachte hoogte van het pensioen. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook belangrijk voor het inrichten van het beleggingsbeleid binnen het nieuwe pensioenstelsel dat over enkele jaren wordt ingevoerd.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de risicohouding bij ons gezamenlijke fonds is het belangrijk dat veel deelnemers en pensioengerechtigden meedoen aan het onderzoek.