English

Extra indexatie in 2022 mogelijk

2022-09-28T17:55:21+02:0028 september 2022|

In september heeft het bestuur een besluit genomen over de eenmalige extra indexatie van 2,19%. Deze indexatie wordt in oktober met terugwerkende kracht verrekend met de pensioenen vanaf 1 januari 2022. We kunnen dat doen omdat de overheid de regels vanaf 1 juli heeft aangepast. Uiteraard geldt deze verhoging ook voor alle opgebouwde pensioenaanspraken per 31 december 2021. Per [...]

Pensioenkeuze ‘bedrag ineens’ uitgesteld

2022-09-28T19:50:12+02:0027 september 2022|

Eerder las u al over een nieuwe keuzemogelijkheid voor mensen die met pensioen gaan: een bedrag ineens opnemen. De wet die deze nieuwe mogelijkheid regelt ligt al enige tijd klaar. Maar het is nog steeds niet zeker wanneer de wet ingaat. Doel was 1 januari 2023, maar deze datum wordt niet gehaald. Uitstel naar 1 juli 2023 - of [...]

Beleggingen 2e kwartaal 2022: transparantie en stembeleid

2022-09-15T17:30:08+02:008 augustus 2022|

We willen zichtbaar maken waarin we ons geld beleggen en hoe het stembeleid is geregeld. Deze transparantie is onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB). Van het tweede kwartaal van 2022 hebben we de gegevens op een rij gezet. Op de pagina Documenten vind je allereerst bij ‘Overige documenten’ het Stewardship beleid van het tweede kwartaal van 2022. In dat [...]

Lees de nieuwe Life & Pension met Jaarverslag Special

2022-09-15T17:31:01+02:0028 juli 2022|

Dit is het moment om even stil te staan bij jouw pensioen. We hebben weer actuele en leuke artikelen in het online magazine van Pensioenfonds TNO. Is pensioen vakantie? Leer in een paar korte filmpjes meer over je pensioen en bekijk de praktische tips. En hoe zit het met de eventuele extra indexatie? Verder kun je doorklikken naar de Jaarverslag [...]

Resultaten tot en met het 2e kwartaal 2022

2022-09-15T17:32:11+02:0025 juli 2022|

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind juni 2022 uitgekomen op afgerond € 3.581 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 698 miljoen. De marktwaarde van de verplichtingen is ten opzichte van eind 2021 (€ 3.478 miljoen) met € 765 miljoen gedaald tot € 2.713 miljoen [...]

Voortgangsrapportage GREEN – vastgoedengagement

2022-09-15T17:33:06+02:0013 juli 2022|

In september 2021 heeft Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO), tezamen met vijf andere pensioenfondsen, zich aangesloten bij een gezamenlijk thematisch engagementtraject, GREEN (Global Real Estate Engagement Network) genaamd. In dit memo lees je de resultaten die behaald zijn in het eerste rapportagejaar .

Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

2022-09-15T17:34:08+02:0023 mei 2022|

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfondsfonds TNO is dat in discretionaire mandaten niet wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie en/of Verenigde naties op grond van schending van internationale verdragen die ook door Nederland zijn ondertekend. Criteria voor uitsluiting zijn een wapenembargo dat gericht is tegen het land, of [...]

Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

2022-09-15T17:34:41+02:0022 mei 2022|

IMVB-convenant Stichting Pensioenfonds TNO is één van de 80 Nederlandse pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het brede spoor van het IMVB-convenant pensioenfondsen (“convenant”). Van ondertekenaars wordt verwacht dat zij zich committeren aan het OESO-richtsnoer. Deze richtsnoer bevat richtlijnen voor de interpretatie van a) de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en b) de UN Guiding Principles on Business and Human Rights [...]

Ga naar de bovenkant