English

Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

2022-05-22T11:39:10+02:0022 mei 2022|

IMVB-convenant Stichting Pensioenfonds TNO is één van de 80 Nederlandse pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het brede spoor van het IMVB-convenant pensioenfondsen (“convenant”). Van ondertekenaars wordt verwacht dat zij zich committeren aan het OESO-richtsnoer. Deze richtsnoer bevat richtlijnen voor de interpretatie van a) de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en b) de UN Guiding Principles on Business and Human Rights [...]

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2022

2022-05-03T09:17:06+02:003 mei 2022|

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind maart 2022 uitgekomen op afgerond € 4.041 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 238 miljoen. Bedrag van de bezittingen zijn inclusief de overige verplichtingen, maar exclusief de waarde van de bezittingen van de regelingen voor risico [...]

Beleggingen 1e kwartaal 2022: transparantie en stembeleid

2022-04-21T09:24:39+02:0021 april 2022|

We willen zichtbaar maken waarin we ons geld beleggen en hoe het stembeleid is geregeld. Deze transparantie is onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB). Van het eerste kwartaal van 2022 hebben we de gegevens op een rij gezet. Op de pagina Documenten vind je allereerst bij ‘Overige documenten’ het Stewardship beleid van het eerste kwartaal van 2022. In dat [...]

Hoe groen moeten we zijn?

2022-04-13T13:52:30+02:0013 april 2022|

Wat vind jij van de manier waarop wij beleggen? Wij vinden het belangrijk om jouw stem te horen. Voor de zomer (in juni) nodigen we je daarom uit voor een online onderzoek. We hebben een ambitieus plan met mooie doelen voor ons duurzaam beleggingsbeleid in 2022. Onlangs hebben we beschreven hoe klimaat daarin is verankerd en wat de doelen [...]

Nieuw: 10% van je pensioen in één keer opnemen

2022-04-20T14:22:50+02:0011 april 2022|

Er komt een wet waarbij je in één keer maximaal 10% van je opgebouwde pensioen kunt opnemen als je met pensioen gaat. Deze wet ‘Bedrag ineens’ wordt momenteel voorbereid. De verwachte ingangsdatum is hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2023.  Steeds meer mensen willen aan het begin van hun pensioen graag een bedrag in één keer van hun opgebouwde pensioen ontvangen. Met [...]

Lees de nieuwe Life & Pension

2022-03-30T19:21:50+02:0030 maart 2022|

We hebben weer een magazine met handige pensioenweetjes, een feestelijke tip en een uitgebreid artikel over duurzaamheid en meer. Ook gaat Kostijn van Gerven, de directeur van Pensioenfonds TNO, in op wat de impact is van de oorlog in Oekraïne op het Pensioenfonds. Je leest dat en meer in de Life & Pension. Ga naar het magazine op www.lifeandpension.pensioenfondstno.nl. [...]

Zittingstermijn Verantwoordingsorgaan loopt af: stel jij je kandidaat?

2022-03-28T08:00:31+02:0028 maart 2022|

Het Verantwoordingsorgaan (VO) is op 1 juli 2022 alweer 4 jaar actief. De zittingstermijn van de werknemers- en pensioengerechtigdenleden loopt dan af. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden voor het VO. Een aantal leden zal zich herkiesbaar stellen. Heb jij ook interesse en wil je de werknemers of pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het VO? Dat kan! Deelnemers en [...]

Wat is gewijzigd in de pensioenregeling per 1 januari 2022?

2022-03-04T14:53:06+02:004 maart 2022|

Op 1 januari 2022 is een aantal wijzigingen in de pensioenregeling ingegaan. Een belangrijke wijziging heeft te maken met de nieuwe afspraak rondom de pensioenpremie in combinatie met de pensioenopbouw. Sinds het aflopen van de vijfjarige premieafspraak in 2020, wordt vanaf 2021 jaarlijks de premieafspraak vastgesteld. De hoogte van de premie wordt bepaald door de sociale partners ofwel TNO. [...]

Impact van de inval van Rusland in Oekraïne op de beleggingen van Pensioenfonds TNO

2022-03-02T17:56:17+02:002 maart 2022|

In de afgelopen periode is de crisis rond Oekraïne geëscaleerd tot een oorlog. Rusland is op diverse plaatsen Oekraïne binnen gevallen en dit heeft reeds tot vele slachtoffers geleid. Het pensioenfonds maakt zich ernstig zorgen over deze situatie en is in gedachten bij de bevolking van Oekraïne. In reactie op de Russische inval zijn er door veel landen sancties [...]

Ga naar de bovenkant