English

Resultaten tot en met het 2e kwartaal 2022

2022-09-15T17:32:11+02:0025 juli 2022|

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind juni 2022 uitgekomen op afgerond € 3.581 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 698 miljoen. De marktwaarde van de verplichtingen is ten opzichte van eind 2021 (€ 3.478 miljoen) met € 765 miljoen gedaald tot € 2.713 miljoen [...]

Voortgangsrapportage GREEN – vastgoedengagement

2022-09-15T17:33:06+02:0013 juli 2022|

In september 2021 heeft Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO), tezamen met vijf andere pensioenfondsen, zich aangesloten bij een gezamenlijk thematisch engagementtraject, GREEN (Global Real Estate Engagement Network) genaamd. In dit memo lees je de resultaten die behaald zijn in het eerste rapportagejaar .

Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

2022-09-15T17:34:08+02:0023 mei 2022|

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfondsfonds TNO is dat in discretionaire mandaten niet wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie en/of Verenigde naties op grond van schending van internationale verdragen die ook door Nederland zijn ondertekend. Criteria voor uitsluiting zijn een wapenembargo dat gericht is tegen het land, of [...]

Pensioenfonds TNO stapt uit niet-traditionele fossiele brandstoffen

2022-09-15T17:34:41+02:0022 mei 2022|

IMVB-convenant Stichting Pensioenfonds TNO is één van de 80 Nederlandse pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het brede spoor van het IMVB-convenant pensioenfondsen (“convenant”). Van ondertekenaars wordt verwacht dat zij zich committeren aan het OESO-richtsnoer. Deze richtsnoer bevat richtlijnen voor de interpretatie van a) de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en b) de UN Guiding Principles on Business and Human Rights [...]

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2022

2022-09-15T17:35:19+02:003 mei 2022|

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind maart 2022 uitgekomen op afgerond € 4.041 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 238 miljoen. Bedrag van de bezittingen zijn inclusief de overige verplichtingen, maar exclusief de waarde van de bezittingen van de regelingen voor risico [...]

Beleggingen 1e kwartaal 2022: transparantie en stembeleid

2022-09-15T17:35:52+02:0021 april 2022|

We willen zichtbaar maken waarin we ons geld beleggen en hoe het stembeleid is geregeld. Deze transparantie is onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB). Van het eerste kwartaal van 2022 hebben we de gegevens op een rij gezet. Op de pagina Documenten vind je allereerst bij ‘Overige documenten’ het Stewardship beleid van het eerste kwartaal van 2022. In dat [...]

Hoe groen moeten we zijn?

2022-09-15T17:36:27+02:0013 april 2022|

Wat vind jij van de manier waarop wij beleggen? Wij vinden het belangrijk om jouw stem te horen. Voor de zomer (in juni) nodigen we je daarom uit voor een online onderzoek. We hebben een ambitieus plan met mooie doelen voor ons duurzaam beleggingsbeleid in 2022. Onlangs hebben we beschreven hoe klimaat daarin is verankerd en wat de doelen [...]

Nieuw: 10% van je pensioen in één keer opnemen

2022-09-15T17:37:02+02:0011 april 2022|

Er komt een wet waarbij je in één keer maximaal 10% van je opgebouwde pensioen kunt opnemen als je met pensioen gaat. Deze wet ‘Bedrag ineens’ wordt momenteel voorbereid. De verwachte ingangsdatum is inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2023. Steeds meer mensen willen aan het begin van hun pensioen graag een bedrag in één keer van hun opgebouwde pensioen [...]

Lees de nieuwe Life & Pension

2022-09-15T17:37:38+02:0030 maart 2022|

We hebben weer een magazine met handige pensioenweetjes, een feestelijke tip en een uitgebreid artikel over duurzaamheid en meer. Ook gaat Kostijn van Gerven, de directeur van Pensioenfonds TNO, in op wat de impact is van de oorlog in Oekraïne op het Pensioenfonds. Je leest dat en meer in de Life & Pension. Ga naar het magazine op www.lifeandpension.pensioenfondstno.nl. [...]

Ga naar de bovenkant