Extra indexatie over 2022

Extra indexatie over 2022

Pensioenfonds TNO heeft begin dit jaar de pensioenen geïndexeerd met 9,93% op basis van wat wettelijk mogelijk was. We hanteren de inflatie van oktober tot oktober als doelstelling voor de indexatie, deze was 16,93%. Dus ondanks de ruime indexatie, hebben we de pensioenen niet volledig kunnen indexeren.

In de bestuursvergadering van 15 juni heeft het bestuur besloten om de gemiste indexatie van 7,00% over 2022 alsnog toe te kennen. Dit besluit was mogelijk omdat de overheid in mei jl. heeft besloten om op weg naar het nieuwe pensioenstelsel fondsen alvast de ruimte te geven meer te indexeren.

De pensioenen van alle werknemers, voormalig werknemers en pensioengerechtigden worden hierdoor met terugwerkende kracht tot 1 januari met 7,00% verhoogd. Voor pensioengerechtigden is het streven dat de verhoging dit najaar verrekend wordt bij de uitbetaling. In het najaar zal dus de aanvullende indexatie over de maanden januari tot en met dat moment uitgekeerd worden. Hierover volgt dan nog een bericht.

Vorig jaar heeft het fonds in eerste instantie 1,09% kunnen indexeren op basis van wat wettelijk mogelijk was. De inflatie over 2021 bedroeg 3,28%. Het fonds heeft eind vorig jaar ook het resterende deel van 2,19% kunnen toekennen op basis van de extra ruimte die de overheid ook toen heeft geboden.

Hierdoor heeft het fonds in 2022 en 2023 de volledige indexatie toe kunnen kennen.

Als je wilt weten wat de verdere achtergrond is bij het besluit kun je dit hier lezen.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL. Bel 088 – 1162 401 of mail je vraag naar pf-tno@azl.eu.