Home/Geen categorie/Nieuw: 10% van je pensioen in één keer opnemen

Nieuw: 10% van je pensioen in één keer opnemen

Nieuw: 10% van je pensioen in één keer opnemen

Er komt een wet waarbij je in één keer maximaal 10% van je opgebouwde pensioen kunt opnemen als je met pensioen gaat. Deze wet ‘Bedrag ineens’ wordt momenteel voorbereid. De verwachte ingangsdatum is inmiddels uitgesteld naar 1 juli 2023.

Steeds meer mensen willen aan het begin van hun pensioen graag een bedrag in één keer van hun opgebouwde pensioen ontvangen. Met de wet ‘Bedrag ineens’ wordt dat mogelijk. Goede voorlichting is daarbij belangrijk. Als je in één keer een hoog bedrag ontvangt, kan dat invloed hebben op andere uitkeringen of aanslagen. Pensioen is immers inkomen. Bovendien is je maandelijkse pensioenuitkering lager na de opname van een bedrag ineens. Daarnaast ontvang je ook geen eventuele toekomstige indexaties meer over het bedrag ineens en komt dit deel van je pensioen, als je het in één bedrag laat uitkeren ook niet meer in aanmerking voor gemiste indexaties. Omdat goede voorlichting over zo’n bedrag ineens belangrijk is, willen we je alvast voorbereiden op deze keuze. Vooral als je bijna met pensioen gaat, is het waardevol om op de hoogte te zijn van deze wet die in ontwikkeling is.

Dit moet je weten
De keuze voor een bedrag ineens kun je maar één keer maken: alleen net voordat je met pensioen gaat. Door de opname van een bedrag in één keer, wordt je maandelijkse uitkering wel lager, dus het pensioen dat je maandelijks ontvangt zolang je leeft. Je neemt immers maximaal 10% op en de overige 90% is voor je maandelijkse pensioenuitkering. Wat je ook moet weten is dat de opname van het – weliswaar eenmalige – bedrag, invloed kan hebben op eventuele toeslagen en de inkomstenbelasting. Je kunt dan te maken krijgen met een terugvordering. Het is daarom belangrijk om de voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen.

Voordelen van 10% in één keer
Heb je niet veel spaargeld of overwaarde in je huis? Dan kan een bedrag ineens interessant zijn aan het begin van je pensioen. Je kunt de opname van 10% van je opgebouwde pensioen gebruiken voor bijvoorbeeld een mooie reis, je hobby, een verbouwing, een andere aankoop of een aflossing van je hypotheek of andere lening. Je mag zelf weten waaraan jij het geld uitgeeft. Afhankelijk van je wensen en persoonlijke financiële situatie zijn er misschien ook alternatieven. Heb je in het verleden gebruikgemaakt van de TOP-regeling, dan kun je daar dus ook 10% van ineens opnemen. Ook dit is immers pensioen.

Alternatieven
Een alternatief is dat je de eerste 5 of 10 jaar van je pensioen een hogere pensioenuitkering ontvangt. Dit is een keuze die je kunt maken aan het begin van je pensioen. Deze keuze kan interessant zijn als je de eerste jaren van je pensioen hogere kosten hebt. Bijvoorbeeld vanwege je hypotheek, studerende kinderen, een hogere levensstandaard of omdat je nog veel wilt ondernemen. Andersom kan ook: je begint met een lagere pensioenuitkering voor de eerste 5 of 10 jaar en daarna krijg je een hogere pensioenuitkering. Of misschien heb je zelf nog financiële reserves die je kunt gebruiken bij het begin van je pensioen of heb je nog andere inkomsten als je stopt met werken. Belangrijk om te weten is dat het wettelijk niet is toegestaan om een bedrag ineens te combineren met een hoog/laag of laag/hoog pensioen of een AOW-overbruggingspensioen.

Nadelen: impact op uitkeringen of aanslagen
Een aandachtspunt bij het opnemen van maximaal 10% van je opgebouwde pensioen, is dat het effect kan hebben op eventuele toeslagen of je inkomstenbelasting. Pensioen is immers inkomen. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Als je dus een deel van je pensioen in één keer opneemt, dan is je inkomen tijdelijk hoger. Dat betekent dat je mogelijk niet meer (of voor een lager bedrag) in aanmerking komt voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag. Deze toeslag kan verlaagd worden omdat je (tijdelijk) hogere inkomsten hebt. Verder kan een bedrag ineens leiden tot een hogere (inkomsten)belasting en zorgverzekeringspremie. Er zijn daarbij twee aandachtspunten:

– Uitstellen betaalmoment bedrag ineens
Als je op je AOW-datum met pensioen gaat of op de eerste van de maand voor of na je AOW-datum, dan kun je de uitbetaling van het bedrag ineens uitstellen tot januari van het volgende jaar. Op deze manier wordt de uitkering belast met het lagere tarief dat hoort bij een uitkering voor personen die de AOW-datum al hebben bereikt. Vanaf je pensioendatum wordt vervolgens wel al het verlaagde ouderdomspensioen uitgekeerd. Als je komt te overlijden tussen de ingangsdatum van je pensioen en het uitgestelde uitbetalingsmoment van het bedrag ineens, komt de uitbetaling van het bedrag ineens te vervallen. Wel zal het verschil tussen het verlaagde ouderdomspensioen en het ouderdomspensioen als er geen verlaging had plaatsgevonden vanwege een bedrag ineens, met terugwerkende kracht aan de nabestaanden worden uitgekeerd.

– Inhouding zorgpremie
Over het bedrag ineens ben je zorgpremie verschuldigd. De inhouding van deze maandelijkse premie is gemaximeerd. As het bedrag dat je aan zorgpremie moet betalen hoger is, dan wordt de verschuldigde premie die nog niet kon worden ingehouden doorgeschoven naar de volgende maand(en) totdat de premie volledig is ingehouden.

Ga je bijna met pensioen?
Zou je graag tussen nu en een paar jaar met pensioen gaan, dan is het belangrijk dat je weet hoe het werkt met het bedrag ineens. ‘Mijn pensioen’ is al voorbereid op deze nieuwe wet, die naar verwachting ingaat vanaf juli 2023. Je kunt dus binnenkort op jouw persoonlijke pensioenpagina’s van Pensioenfonds TNO bekijken wat het effect is van de keuze voor een bedrag ineens op de hoogte van jouw pensioen. Wil je gebruikmaken van de mogelijkheid om maximaal 10% van je pensioen op te nemen, zodra je met pensioen gaat? Je kunt dit aangeven bij de aanvraag van je pensioen. Je partner moet die aanvraag ook ondertekenen als je er ook voor kiest om het opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen.

Ben je al met pensioen of parttime pensioen?
Als je al volledig met pensioen bent, kun je niet gebruikmaken van de mogelijkheid van een bedrag ineens. Je opgebouwde pensioen is dan al tot uitkering gekomen. Ben je met deeltijdpensioen, dan geldt de wet voor het gedeelte dat je nog niet met pensioen bent gegaan. Je hebt dan de mogelijkheid om maximaal 10% van het nog niet uitgekeerde pensioen in één keer op te nemen. Je moet dat beslissen net voordat je volledig met pensioen gaat.

Ingangsdatum is nog niet definitief
De verwachte ingangsdatum van deze regeling stond gepland op 1 januari 2023 maar is inmiddels in ieder geval tot 1 juli 2023 uitgesteld. Het zou ook nog kunnen dat het later wordt dan 1 juli. We zullen je op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Heb je vragen over de mogelijkheden van de opname van een bedrag ineens? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL: pf-tno@azl.eu of 088 – 1162 401. Zij kunnen je hierbij helpen.