‘Pensioen duidelijkheid’ en webinar op 11 oktober

‘Pensioen duidelijkheid’ en webinar op 11 oktober

Zoals je weet gaan de regels van pensioen veranderen, omdat we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Wij vertellen je graag meer over de laatste ontwikkelingen.

Recent is de campagne ‘Pensioen duidelijkheid’ gelanceerd. Dit is een gezamenlijk initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op verschillende manieren wordt het nieuwe pensioen uitgelegd. Zo is er een website www.pensioenduidelijkheid.nl met algemene informatie en in deze animatie wordt verteld waarom er nieuwe regels komen voor je pensioen:

Kom naar het webinar op 11 oktober
We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten wat het nieuwe pensioen voor jou gaat betekenen en dat je vragen hebt. Speciaal daarvoor organiseren we een webinar op woensdagavond 11 oktober van 19.00 – 20.30 uur. Tijdens het webinar leggen we zoveel mogelijk uit en kun je volop vragen stellen via de chat. Ook zijn de eerste inzichten van Pensioenfonds TNO bekend. We laten je zien wat het nieuwe stelsel op hoofdlijnen betekent voor de pensioenregeling en er is meer bekend over het type pensioencontract. Mis het niet en meld je aan.

Wil je meer weten?

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel én het webinar op www.specials.pensioenfondstno.nl/nieuw-pensioenstelsel. Je vindt daar informatie van Pensioenfonds TNO over de nieuwe pensioenregeling. Ook hebben we daar alle eerdere FAQ’s bij elkaar gezet. Algemene informatie over het nieuwe pensioenstelsel staat op www.pensioenduidelijkheid.nl.