Home/Geen categorie/Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

Pensioenfonds TNO hanteert Freedom House index als landenuitsluitingscriterium

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfondsfonds TNO is dat in discretionaire mandaten niet wordt belegd in staatsobligaties uitgegeven door landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie en/of Verenigde naties op grond van schending van internationale verdragen die ook door Nederland zijn ondertekend.

Criteria voor uitsluiting zijn een wapenembargo dat gericht is tegen het land, of doelgerichte maatregelen tegen overheidsofficials in de vorm van een reisverbod en/of bevriezing van tegoeden. Dit beleid hanteert het pensioenfonds sinds 2011.

Freedom House
Het bestuur van het pensioenfonds heeft nu het landenbeleid aangescherpt. Vanaf mei 2022 gaan we ook de belegging in (staatsobligaties) landen uitsluiten die een ‘worst of the worst’ score hebben volgens het ‘Freedom in the World report’ van Freedom House. Freedom House is een onafhankelijke, Amerikaanse NGO die eens per jaar de staat van vrijheid in landen en gebieden evalueert.

Elk land en gebied krijgen punten toegewezen op een reeks van indicatoren die gegroepeerd zijn in de categorieën politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Op grond van de uitkomsten wordt bepaald of een land de status van vrij, gedeeltelijk vrij of niet-vrij krijgt.

Deze methodologie, die is afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt toegepast op alle landen en gebieden, ongeacht hun geografische locatie, etnische of religieuze samenstelling of niveau van economische ontwikkeling.

Impact
Omdat het pensioenfonds, in aanvulling op de EU- en VN-sanctielijst, nu ook de prestaties van de landen in de ‘Freedom in the World’-index als vertrekpunt gaat gebruiken bij het opstellen van een landenuitsluitingslijst, stijgt het aantal landen waarin het pensioenfonds niet wil beleggen.

Op kwartaalbasis, bij de berichtgeving over het uitsluitingsbeleid van het pensioenfonds, zal het pensioenfonds aangeven om hoeveel landen het gaat.

Mei 2022