Home/Geen categorie/Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2022

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind maart 2022 uitgekomen op afgerond € 4.041 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 238 miljoen.

Bedrag van de bezittingen zijn inclusief de overige verplichtingen, maar exclusief de waarde van de bezittingen van de regelingen voor risico deelnemers.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.