Home/Geen categorie/Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2023

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2023

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2023

Bezittingen en verplichtingen van regeling voor risico pensioenfonds

De waarde van de bezittingenvan de regeling voor risico pensioenfonds is eind maart 2023 uitgekomen op afgerond € 3.517 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 3.427 mln.) een toename van € 90 miljoen.

De marktwaarde van de verplichtingen is eind maart 2023 uitgekomen op € 2.821 miljoen. Dit betekent een stijging van € 277 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo december 2022. De forse toename van de verplichtingen heeft vooral te maken met de indexatie van 9,93% per 1 januari 2023.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.