Home/Geen categorie/Resultaten tot en met het 2e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 2e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 2e kwartaal 2022

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind juni 2022 uitgekomen op afgerond € 3.581 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 698 miljoen. De marktwaarde van de verplichtingen is ten opzichte van eind 2021 (€ 3.478 miljoen) met € 765 miljoen gedaald tot € 2.713 miljoen per eind juni 2022.

Per saldo zijn onze verplichtingen in de eerste helft van 2022 harder gedaald dan onze bezittingen, waardoor de actuele dekkingsgraad ten opzichte van eind 2021 is gestegen.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.