Home/Geen categorie/Resultaten tot en met het 3e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 3e kwartaal 2022

Resultaten tot en met het 3e kwartaal 2022

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind september 2022 uitgekomen op afgerond € 3.427 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 4.279 mln.) een afname van € 852 miljoen.

De marktwaarde van de verplichtingen is ten opzichte van eind 2021 (€ 3.478 miljoen) met € 916 miljoen gedaald tot € 2.562 miljoen per eind september 2022.

Omdat per saldo de marktwaarde van onze verplichtingen in de eerste negen maanden van 2022 harder is gedaald dan die van onze bezittingen, is de actuele dekkingsgraad ten opzichte van eind 2021 gestegen.

Bedrag van de bezittingen is inclusief de overige verplichtingen (€ 4 mln.), maar exclusief de waarde van de bezittingen van de regelingen voor risico deelnemers.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.