Resultaten tot en met het derde kwartaal van 2023

Resultaten tot en met het derde kwartaal van 2023

Bezittingen en verplichtingen van regeling voor risico pensioenfonds

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind september 2023 uitgekomen op afgerond € 3.405 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 3.427 mln.) een afname van € 22 miljoen.

De marktwaarde van de verplichtingen is eind september 2023 uitgekomen op € 2.738 miljoen. Dit betekent een stijging van € 194 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo december 2022 (€ 2.544 miljoen) en is vooral toe te schrijven aan de indexatieverlening.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.