Resultaten tot en met het eerste kwartaal van 2024

Resultaten tot en met het eerste kwartaal van 2024

Bezittingen en verplichtingen van regeling voor risico pensioenfonds

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind maart 2024 uitgekomen op afgerond 3.841 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2023 (€ 3.766 mln.) een stijging van 75 miljoen.

De marktwaarde van de pensioenverplichtingen is eind maart 2024 uitgekomen op € 3.122 miljoen. Dit betekent een stijging van € 2 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo december 2023 (€ 3.120 miljoen).

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.