Resultaten tot en met het tweede kwartaal van 2023

Resultaten tot en met het tweede kwartaal van 2023

Bezittingen en verplichtingen van regeling voor risico pensioenfonds

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind juni 2023 uitgekomen op afgerond € 3.568 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2021 (€ 3.427 mln.) een toename van € 141 miljoen.

De marktwaarde van de verplichtingen is eind juni 2023 uitgekomen op € 2.993 miljoen. Dit betekent een stijging van € 449 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo december 2022. De forse toename van de verplichtingen heeft vooral te maken met de indexatie van 16,93% per 1 januari 2023.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.