Resultaten tot en met het vierde kwartaal van 2023

Resultaten tot en met het vierde kwartaal van 2023

Bezittingen en verplichtingen van regeling voor risico pensioenfonds

De waarde van de bezittingen van de regeling voor risico pensioenfonds is eind december 2023 uitgekomen op afgerond € 3.766 miljoen. Dit betekent ten opzichte van de ultimo 2022 (€ 3.431 mln.) een toename van € 355 miljoen.

De marktwaarde van de verplichtingen is eind december 2023 uitgekomen op € 3.119 miljoen. Dit betekent een stijging van € 484 miljoen ten opzichte van de stand per ultimo december 2022 (€ 2.635 miljoen) en is vooral toe te schrijven aan de indexatieverlening en de lagere rente.

Lees hier de nadere toelichting van het fonds.