Home/Geen categorie/Verantwoord beleggen: dit hebben we bereikt in 2021

Verantwoord beleggen: dit hebben we bereikt in 2021

Verantwoord beleggen: dit hebben we bereikt in 2021

Elk jaar bepalen we de doelen voor het ESG-beleidsplan. In dit nieuwsbericht blikken we kort terug op de bereikte resultaten van 2021.

Het afgelopen jaar heeft Pensioenfonds TNO met het ESG-beleid (Environment, Social en Governance) het volgende bereikt:

  • Pensioenfonds TNO heeft samen met vijf andere pensioenfondsen het samenwerkingsverband ‘GREEN’ opgezet om specifiek op het thema klimaat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen aan te spreken op hun activiteiten. De vastgoedsector is namelijk verantwoordelijk voor 30% tot 40% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Via dialoog willen we klimaatwinst boeken.
  • In 2021 heeft Pensioenfonds TNO besloten om niet meer te leggen steenkoolproducenten en controversiële wapens. Dit is het resultaat van onderzoek vanuit het IMVB-convenant Pensioenfondsen. Voor steenkoolproducenten geldt het omzetcriterium van 5%. Bij controversiële wapens hebben we die grens losgelaten. Een wapen is niet minder controversieel als de verkoopopbrengst minder dan 5% van de totale omzet is, daarom geldt daarvoor het omzetcriterium niet. Wereldwijd zijn er ongeveer 200 bedrijven die op grond van deze criteria door Pensioenfonds TNO worden uitgesloten.
  • Het bestuur van Pensioenfonds TNO heeft vijf klimaatovertuigingen vastgesteld. Deze overtuigingen vormen het raamwerk voor het klimaatbeleid van Pensioenfonds TNO dat in 2022 verder wordt uitgewerkt.
  • Het geld dat Pensioenfonds TNO in kas moet hebben, wordt voortaan belegd in een duurzamer fonds. Voorheen werd dit belegd in een standaard geldmarktfonds. In 2021 is besloten om over te stappen naar LEAF (Liquid Environmentally Aware Fund) met een hoge ESG-score en een lagere CO2-voetafdruk.

Pensioenfonds TNO zet op deze manier elk jaar stappen om het verantwoord beleggingsbeleid te verbeteren. Voor 2022 zijn inmiddels de nieuwe ambities bepaald. Wil je daar meer over weten? Je leest het in ‘Verantwoord beleggen: dit zijn onze doelen voor 2022’. Verder houden we je via de Life & Pension en de nieuwsberichten op de site houden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons ESG-beleid.