Vertegenwoordig de belangen van de pensioengerechtigden

Vertegenwoordig de belangen van de pensioengerechtigden

Er komt binnenkort een zetel vrij in het bestuur van Pensioenfonds TNO. Het gaat om een zetel voor een pensioengerechtigde. Afgelopen vrijdag 26 januari zijn de pensioengerechtigden van het fonds waarvan het fonds beschikt over een e-mailadres hierover via een e-mail* ingelicht. De pensioengerechtigden waarvan het fonds niet beschikt over een e-mailadres ontvangen hierover een brief.

Het bestuur kent 4 zetels voor vertegenwoordigers van de werkgever, 4 voor de werknemers en 2 voor de pensioengerechtigden. Deze laatste 2 zetels worden momenteel bezet door Nadia Harize en Rien Paulus. Rien Paulus is in mei aan het eind van zijn 1e zittingstermijn. Hij stelt zich herkiesbaar voor een 2e termijn en dat wordt zeer gewaardeerd door het bestuur. Andere pensioengerechtigden kunnen zich tot 22 februari 2024 kandidaat stellen. Lees er hier meer over.

* In de foto als header bij de e-mail staat helaas een tikfout. In plaats van Vertegenwoordig staat er Vergetenwoordig. Onze excuses voor deze tikfout.