Zittingstermijn Verantwoordingsorgaan loopt af: stel jij je kandidaat?

Zittingstermijn Verantwoordingsorgaan loopt af: stel jij je kandidaat?

Het Verantwoordingsorgaan (VO) is op 1 juli 2022 alweer 4 jaar actief. De zittingstermijn van de werknemers- en pensioengerechtigdenleden loopt dan af. We zijn dus op zoek naar nieuwe leden voor het VO. Een aantal leden zal zich herkiesbaar stellen. Heb jij ook interesse en wil je de werknemers of pensioengerechtigden vertegenwoordigen in het VO? Dat kan! Deelnemers en pensioengerechtigden ontvangen een uitnodiging om zich kandidaat te stellen. Daarin staat ook meer over de taken en verantwoordelijkheden, tijdsbesteding, zittingsduur en vergoeding van het VO.

Heb je interesse? Lees hier meer in de mailing over de kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan. Of duik in het meest recente jaarverslag en lees daar over de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt het gevoerde beleid van het Pensioenfonds en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Kortom, een belangrijk functie. Je kunt je kandidaatstellen tot 21 april 2022.