Organisatie

Organisatie

Wij zijn een speciaal pensioenfonds voor werknemers en pensioengerechtigden van TNO en de andere aangesloten werkgevers. En uiteraard voor de oud-werknemers die hun pensioen niet hebben overgedragen.

Wat ons drijft
Als pensioenfonds beseffen we als geen ander hoe belangrijk vertrouwen is. Uiteindelijk gaat het over jouw toekomst. Jouw financiële zekerheid als je stopt met werken. Het Pensioenfonds TNO gaat daarom zeer zorgvuldig om met je pensioen. Deskundigheid, een goede service en een efficiënte werkwijze zijn daarbij cruciaal. Dat zie je onder andere in de manier waarop we georganiseerd zijn.

De gezichten van het Pensioenfonds TNO
Allereerst is er het bestuur met 10 leden. Daarin zijn alle belangen vertegenwoordigd van de werknemers (4 leden), de werkgevers (4 leden) en de pensioengerechtigden (2 leden). Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de pensioenregeling. Het beleidsvoorbereidende werk doet het bestuursbureau. Net als het risicomanagement en de coördinatie van het vermogensbeheer en het pensioenbeheer. Het bestuur en het bestuursbureau concentreren zich op strategie en beleid.

Leden van het Bestuur

Nancy Westerlaken (werkgeverslid bestuur, voorzitter)

Hans Boumans (werkgeverslid bestuur)

Jeroen Brouwer (werknemerslid bestuur)

Murielle van Geijn-Lodder (werknemerslid bestuur)

Nadia Harize (gepensioneerd lid bestuur)

Nadia Harize (gepensioneerd lid bestuur)

Martin de Jong (werknemerslid bestuur)

Martin de Jong (werkgeverslid bestuur)

Aloys Maas (werkgeverslid bestuur)

Aloys Maas (werkgeverslid bestuur)

Henco van Ommeren (werknemerslid bestuur)

Henco van Ommeren (werknemerslid bestuur)

Rien Paulus (gepensioneerd lid bestuur)

Carolien van der Vliet-Hameeteman (werknemerslid bestuur)

Medewerkers Bestuursbureau

Wim van Dijk (senior vermogensbeheerder)

Edwin van Waaijenborg (hoofd pensioenbeheer)

Hans Groenewegen (senior vermogensbeheer)

Marleen Huisman-de Hey (bestuursbureau, controller)

Marco Hogervorst (bestuurssecretaris)

Suzanne van Kooten (directeur bestuursbureau)

Anita Mesker (bestuursbureau, secretaresse)

Hans de Ruiter (bestuursbureau, CIO vermogensbeheer)

Hans Veltman (bestuursbureau, adjunct directeur / Integraal Riskmanager)

Simone Sweijen (bestuursbureau, midofficer)

Simone Sweijen (bestuursbureau, midofficer)

Financieel gezond pensioenfonds
Samen werken we aan een financieel gezond pensioenfonds. Ons financieel beleid, beleggingsstrategie en risicomanagement zijn daarop gericht. We kijken daarbij ook naar de opbouw van ons fonds, de leeftijdsopbouw van onze deelnemers en evenwichtige risico’s. Uiteindelijk willen we een goed en stabiel pensioen voor al onze pensioengerechtigden: de pensioengerechtigden van nu én van de toekomst. Voor ons is dat vanzelfsprekend. De wettelijke richtlijnen onderstrepen dat nog eens extra. Door de aanscherping van de richtlijnen, zoals met de nieuwe Pensioenwet en het Financieel Toetsingskader, kan het daarom gebeuren dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat is goed, want uiteindelijk gaat het over jouw pensioen, jouw toekomst.