Kerncijfers

Kerncijfers

Een stabiele financiële positie van het Pensioenfonds TNO is belangrijk voor jouw (toekomstige) pensioen.

Per 31-12-2020

Deelnemers en gepensioneerden
Deelnemers 4.717
Gewezen deelnemers 6.936
Pensioengerechtigden 5.435

Vermogen en verplichtingen
Totaal belegd pensioenvermogen € 3.980,7 mln.
Totale pensioenverplichtingen € 3.742,3 mln.
Beleggingen voor risico deelnemers  € 127,7 mln.

Bijdragen
Pensioenregeling € 53,8 mln.
Pensioenspaarregeling € 0,2 mln.
Totale premie pensioenregeling 18,2%

Pensioenuitkeringen (incl. TOP)
€ 99,4 mln.
Toeslag per 1-1-2020 0,0%
Totaalrendement 8,8%
(Beleids)dekkingsgraad 31-12-2020 99%


Waardevast pensioen

We vinden het belangrijk dat je pensioen waardevast is. Daarom indexeren we je pensioen jaarlijks met een toeslag als de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is en indexatie in de toekomst ook betaalbaar is. Je pensioen stijgt dan mee met de stijging van de prijzen.

2020
We indexeren de pensioenen dus alleen als het financieel verantwoord is. Het nadeel is dat je pensioen minder waard wordt als we niet kunnen indexeren. Het voordeel is dat grotere risico’s voor de toekomst beperkt blijven. Uiteindelijk willen we onze deelnemers financiële zekerheid bieden als ze stoppen met werken. Voor 2021 is besloten dat de toeslag over 2020 0% is.