Home/Over Ons/Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen de bezittingen en de verplichtingen van het fonds. Als een pensioenfonds een dekkingsgraad van 100% heeft, is er precies genoeg geld om de pensioenen te betalen. Door wettelijke regels dient het fonds minimaal een dekkingsgraad te hebben van 104,1%

Beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is een momentopname: de financiële positie aan het eind van de maand. De beleidsdekkingsgraad geeft aan wat de financiële situatie is geweest over de afgelopen 12 maanden. Wat betekent dat concreet? Op 31 december 2021 is de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds TNO circa 122,2% (juni 2022 130,9%). De beleidsdekkingsgraad is op dat moment 114,8% (juni 2022 122,1%). Dat is het gemiddelde van de afgelopen 12 kalendermaanden.

Ambitie
De pensioenen zijn de afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijke geïndexeerd. Om de verwachtingen van deelnemers en pensioengerechtigden te managen worden ze erop gewezen dat de hoogte van het pensioen niet vaststaat. Ondanks dat zet het Fonds zich in voor een voldoende kans op waardevastheid van de pensioenen. In 2021 is daarin een kleine stap gezet. Op basis van de wettelijke bepalingen is een indexatie van 1,09% toegekend vanaf 1 januari 2022. Deze indexatie dekt een deel van de prijsstijging van 3,28% in 2021 (CPI-afgeleid van oktober 2021 ten opzichte van een jaar eerder). Deze indexatie is te danken aan de stijging van de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraad van twaalf maanden) die aan het eind van 2021 boven de 110%, namelijk 114,8% is uitgekomen.

Vanwege de wettelijke regels streven we naar een gewenste dekkingsgraad van tenminste 120,5%. Ons doel is immers al onze deelnemers financiële zekerheid te bieden als ze stoppen met werken. Met circa 120,5% hebben we voldoende reserve om schommelingen in het vermogen goed op te vangen. We willen een pensioen dat zijn waarde behoudt tegen redelijke kosten en met een acceptabel risico.

Effect op je pensioen
Is de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% en is indexatie in de toekomst ook betaalbaar, dan stijgt je pensioen (deels) mee met de stijging van de prijzen. Hoeveel je pensioen stijgt wordt jaarlijks bepaald door het bestuur. In het pensioenreglement kun je hier meer over lezen.

De rode lijn is de minimaal vereiste dekkingsgraad (norm van De Nederlandsche Bank). De groene lijn is de dekkingsgraad die het best aansluit op de risico’s van het Pensioenfonds TNO.