Welke risico’s zijn er?

Welke risico’s zijn er?

We verwachten dat we je pensioen de komende jaren niet mee kunnen laten groeien met de prijzen. Op deze pagina leggen we uit waar dat mee te maken heeft. De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Mensen worden gemiddeld ouder
Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die de hoogte van het pensioen kunnen bedreigen. Net als bij de meeste pensioenfondsen en -verzekeraars is dat in het verleden niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Lage rente maakt pensioen duurder
De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Net als alle andere pensioenuitvoerders maken we van tevoren een inschatting van het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld we ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen
Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgen we ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft ook risico’s
In ons beleggingsbeleid hebben we uitgangspunten opgenomen over maatschappelijk verantwoord beleggen. Ze maken deel uit van onze beleggingsbeginselen. Wij hebben de visie dat op lange termijn dat voordeel oplevert. Op korte termijn is deze relatie niet altijd aanwezig of duidelijk zichtbaar. Door te kiezen voor duurzaamheid, kan een belegging in waarde dalen.

Wat we doen om je pensioen te beschermen
Er zijn meer risico’s waar we rekening mee moet houden om jouw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Garanties kunnen we helaas niet geven. De hoogte van je pensioen staat door risico’s niet vast, maar we doen onze uiterste best om je pensioen te beschermen.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.