Welke risico’s zijn er?

Welke risico’s zijn er?

Wat kun jij doen?
Op basis van onze financiële analyse verwachten dat we je pensioen de komende jaren niet mee kunnen laten groeien met de prijzen. Het gevolg is dat je pensioen misschien niet toereikend is. Het is daarom extra belangrijk om minimaal een keer per jaar te bepalen of je pensioen hoog genoeg is. Zo controleer je dat:

Wat zijn je verwachte inkomsten als je met pensioen gaat? Bekijk bij Mijn pensioen hoeveel pensioen je krijgt en check de hoogte van je AOW en eventuele andere pensioenpotjes op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat zijn je verwachte uitgaven? Maak een inschatting van je vaste en variabele uitgaven als je met pensioen bent en bepaal hoeveel je daarnaast nog te besteden wilt hebben.

Als blijkt dat je pensioen te laag is, dan kun je je pensioen de komende jaren aanvullen. Dat kan bijvoorbeeld via de vrijwillige extra pensioenregeling.

Risicomanagement

We doen er uiteraard alles aan om risico’s die leiden tot een mogelijk tekort te voorkomen. Het Pensioenfonds TNO besteedt daarom veel zorg en aandacht aan risicomanagement. Een stabiele financiële positie is voor alle deelnemers en pensioengerechtigden immers essentieel. We zijn daarbij open over de risico’s en hoe we daarmee omgaan. Hierbij volgen we uiteraard nauwgezet alle wettelijke richtlijnen. Ondanks dat kunnen we helaas geen garanties geven, maar we doen ons uiterste best om je pensioen te beschermen.

Uit dienst?
Heb je geen waardeoverdracht gedaan en staat je opgebouwde pensioen nog bij  Pensioenfonds TNO. Dan betekent dat dus ook dat de hoogte van je opgebouwde pensioen niet vaststaat.

Gepensioneerd?
Als je pensioen vanuit het Pensioenfonds TNO ontvangt, dan betekent dat ook dat de hoogte van je pensioen niet vaststaat.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement 2021 vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Transparant beleggingsbeleid
We zijn transparant over de wijze waarop we duurzaam beleggen. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen lees je in de berichten die wij op onze website        plaatsen. Ook in het jaarverslag en in het magazine ‘Life & Pension’ komt dit onderwerp aan bod. Het duurzaamheidsrisico van Pensioenfonds TNO staat ook uitgebreid beschreven in ’Toelichting maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid’.

Overige juridische en beleidsmatige documenten
Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: