Hoe bouw je pensioen op?

Hoe bouw je pensioen op?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. De AOW is voor iedereen die tussen de leeftijd van 15 jaar en de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lees je meer over de AOW-leeftijd. Ook vind je daar meer informatie over de hoogte van het AOW-bedrag. Dat bedrag wordt jaarlijks namelijk aangepast.
Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
De actuele hoogte van je opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds TNO, vind je bij Mijn pensioen. Ben je nog in dienst bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO, dan ontvang je bovendien jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd én het pensioen op je AOW-leeftijd als je tot dat moment bij het Pensioenfonds TNO pensioen blijft opbouwen. Op het UPO vind je ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt.
Wil je een totaaloverzicht? Kijk dan op MijnPensioenoverzicht.nl. Daar zie je naast je AOW hoeveel pensioen je bij welk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hebt opgebouwd.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Je kunt ook vrijwillig extra pensioenkapitaal opbouwen bij het Pensioenfonds TNO als je nog in dienst bent bij een van de aangesloten werkgevers en je voor 2024 al deelnam aan die regeling. Als je dat doet, vind je die gegevens ook op je jaarlijkse UPO als je nog in dienst bent. Deze gegevens kun je ook altijd vinden bij Mijn pensioen en op MijnPensioenoverzicht.nl.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.