Hoe bouw je pensioen op?

Hoe bouw je pensioen op?

Uit dienst?
Je bouwt geen pensioen meer op bij het Pensioenfonds TNO, als je niet meer in dienst bent bij een aangesloten werkgever. Als je geen waardeoverdracht hebt gedaan, blijft je opgebouwde pensioen staan bij het Pensioenfonds TNO. Let op: zijn je pensioenaanspraken minder dan € 503,24 (2021) dan wordt je pensioen vanaf 2019 automatisch overgedragen naar de pensioenverzekeraar waar je actieve pensioenopbouw plaatsvindt. Is dat niet van toepassing en bereik je je gewenste pensioendatum, dan krijg je je opgebouwde pensioen uitgekeerd als ouderdomspensioen zolang je leeft.
Heb je vrijwillig extra pensioenkapitaal opgebouwd bij het Pensioenfonds TNO en je gaat uit dienst? Hiervoor gelden specifieke regels. Hier lees je er meer over.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement 2021 vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Overige juridische en beleidsmatige documenten
Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: