Extra pensioen opbouwen

Extra pensioen opbouwen

Dit zijn de mogelijkheden
Als je in dienst bent bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO, dan kun je vrijwillig meedoen met de Extra Pensioenregeling (deze regeling is gesloten voor nieuwe deelnemers vanaf 2024). Met de Extra Pensioenregeling bouw je extra pensioenkapitaal op. Verdien je meer dan € 100.000 (2024: €137.827)? Dan is er sinds 1 januari 2015 de Netto Pensioenregeling (ook deze regeling is gesloten voor nieuwe deelnemers). Voorheen was er ook de TOP-regeling, maar die regeling is al langere tijd gesloten.

Alternatieven
Er zijn alternatieven om vrijwillig extra pensioenkapitaal op te bouwen. Zo kun je ook zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via het Pensioenfonds TNO. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. De drie pijlers van je pensioenopbouw zijn immers de AOW, het pensioen via je werk en de pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt.

Bekijk het effect
Bij Mijn pensioen kun je kijken wat het effect is van het opbouwen van extra pensioenkapitaal via het Pensioenfonds TNO. Je kunt daar ook zien hoe je je dat opgebouwde pensioenkapitaal kunt inzetten als je bijvoorbeeld eerder wilt stoppen of juist langer wilt doorwerkenpartnerpensioen wilt ruilen of wilt beginnen met een hoger of lager pensioen.

‘Shoppen’ om door te kunnen beleggen met aanvullend pensioen
Pensioenfonds TNO biedt zelf niet de mogelijkheid voor een variabel aanvullend pensioen, zodat je kunt doorbeleggen. Wel kun je ‘shoppen’ met je opgebouwde pensioenkapitaal en bij Goldman Sachs (voorheen NN IP) of elders een variabel aanvullend pensioen kopen. Op die manier kun je met je opgebouwde aanvullende pensioenkapitaal doorbeleggen. Geef dan ongeveer 15 jaar voor je gewenste pensioendatum aan Goldman Sachs door dat je wilt doorbeleggen na pensionering. Het is onderzocht dat je dan een optimaal rendement haalt.

Let op: geen partner of kinderen?
Als je komt te overlijden en er is geen partner of kinderen, dan vervalt het recht op het opgebouwde pensioenkapitaal van je Extra Pensioen, Netto Pensioen en de TOP-regeling. Pensioenkapitaal valt namelijk niet onder het Erfrecht, maar de Pensioenwet. Het kapitaal komt dan indirect ten goede aan de andere deelnemers, omdat er dan meer kapitaal zit in het pensioenfonds.

Uit dienst?
Als je uit dienst bent, kun je geen Extra Pensioen of Netto Pensioen meer opbouwen bij het Pensioenfonds TNO. Als je verplicht opgebouwde pensioen minimaal €503,24 bruto per jaar (2021) is en je doet geen waardeoverdracht doet, dan worden het Extra Pensioen en het Netto Pensioen omgezet in extra ouderdoms- en partnerpensioen. Het TOP-kapitaal blijft behouden. Kies je daarentegen voor waardeoverdracht, dan worden het Extra Pensioen, het Netto Pensioen en het TOP-kapitaal verplicht mee overgedragen. Heeft de nieuwe pensioenuitvoerder geen Netto Pensioenregeling, dan blijft dat kapitaal bij het Pensioenfonds TNO.

Gepensioneerd?
Alleen als je gedeeltelijk met pensioen bent, kun je gebruikmaken van de mogelijkheid om tot je AOW-leeftijd Extra Pensioen of Netto Pensioen op te bouwen. Je moet dan nog in dienst zijn bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Overige juridische en beleidsmatige documenten
Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: