Goldman Sachs stopt met aanvullende pensioenregeling per 1 juli 2026

Goldman Sachs stopt met aanvullende pensioenregeling per 1 juli 2026

De Extra pensioenregeling en de Netto pensioenregeling zijn ondergebracht bij Goldman Sachs (voorheen NN IP). Goldman Sachs stopt echter per 1 juli 2026 met de uitvoering van de Extra pensioenregeling en de Netto pensioenregeling. Om die reden is het niet meer mogelijk om in te stappen als je nog geen deelnemer bent in die aanvullende pensioenregeling.

Ben je nieuwe deelnemer bij Pensioenfonds TNO? Dan is het helaas niet meer mogelijk om deel te nemen aan deze aanvullende pensioenregeling(en). Het is dus niet meer mogelijk om in te stappen. Wil je je pensioen aanvullen, dan zijn daar gelukkig nog wel andere mogelijkheden voor om zelf je pensioen aan te vullen. Zo kun je denken aan banksparen of je kunt een lijfrente afsluiten. Je leest hier meer over op de site bij hoe bouw je pensioen op.

Voor bestaande deelnemers geldt dat het nog wel mogelijk is om extra geld in te leggen tot 1 juli 2026. Je kunt je maandelijkse bedrag voor je Extra of Netto pensioenregeling dus nog wel verhogen. Vanaf 1 juli 2026 kun je echter niet meer inleggen. Deze Extra en Netto pensioenregelingen zijn dan gesloten. Het opgebouwde kapitaal zal zeer waarschijnlijk worden ingevaren in het nieuwe pensioencontract. Hierover is nog geen besluit genomen. Het overleg met sociale partners is inmiddels wel opgestart.

Je pensioen aanvullen in de nieuwe pensioenregeling
In de nieuwe pensioenregeling van het fonds kunnen de huidige TOP-regeling (voor degene die hebben deelgenomen in de periode 1996 tot 2006) en de Extra/Netto Pensioenregeling niet in deze vorm blijven bestaan. Er wordt gekeken hoe dat in de nieuwe pensioenregeling vorm krijgt. Er zal zeer waarschijnlijk wel een bijspaarmogelijkheid komen. Dit wordt momenteel onderzocht. Los daarvan is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf een aanvulling op je pensioen te regelen via banksparen of bijvoorbeeld het afsluiten van een lijfrente.