Extra Pensioen

Extra Pensioen

Als je de fiscale ruimte hebt om extra pensioenkapitaal op te bouwen, kun je gebruikmaken van de Extra Pensioenregeling als je voor 2024 al deelnam aan deze regeling. Je kunt dan je tot je AOW-leeftijd vrijwillig extra premie storten. Deze premies worden dan ingehouden op je salaris. Je werkgever maakt die premies over naar een persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs (voorheen NN Investment Partners). Op die manier bouw je pensioenkapitaal op. Als je met pensioen gaat, kun je met het opgebouwde pensioenkapitaal pensioen kopen. Dat is dan een aanvulling op je bruto pensioen dat je hebt opgebouwd met het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds TNO. Vanaf 2024 is deze Netto Pensioenregeling net als de Extra Pensioenregeling gesloten voor nieuwe deelnemers. Ben je al deelnemer voor 2024 dan kun je nog wel inleggen.

Tip

Wil je meer weten? Download de brochure over het opbouwen van Extra Pensioen bij Goldman Sachs (voorheen NN IP) en de verschillende beleggingsmogelijkheden. Of kijk voor meer informatie in het ‘Reglement Extra Pensioen, Netto Pensioen en Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP)’.

Heb je vragen over je pensioenkapitaal bij Goldman Sachs? Neem dan contact op met Goldman Sachs.

Bouw je Extra Pensioen op bij Goldman Sachs en wil je weten hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd? Ga naar de inlogpagina van Goldman Sachs of kijk bij Mijn pensioen.

Voor eigen risico
Het kapitaal dat je opbouwt met de persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs (voorheen NN IP) is voor eigen risico. De beleggingsresultaten kunnen immers positief, maar ook negatief zijn. Hoeveel kapitaal je Extra Pensioen oplevert, hangt af van hoeveel in totaal is ingelegd en het behaalde rendement. Wil je liever niet dat je geld belegd wordt? Sparen via een renterekening bij Goldman Sachs is ook mogelijk.

Zelf pensioen inkopen
Vanaf 10 jaar voor je AOW-leeftijd kun je het opgebouwde kapitaal omzetten naar pensioen: extra ouderdoms- en partnerpensioen. Je kunt met dat kapitaal gaan pensioenshoppen. Je bent namelijk vrij in de keuze waar je met dat opgebouwde kapitaal pensioen inkoopt. Dat kun je dus doen bij ons of bij een andere pensioenuitvoerder. De aanbiedingen op dat moment of wel de actuariële factoren van de verschillende pensioenuitvoerders, zijn dus van invloed op hoeveel pensioen je pensioenkapitaal oplevert.

Verschillende mogelijkheden
Doe je dat bij het Pensioenfonds TNO, dan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt het opgebouwde pensioenkapitaal van het Extra Pensioen bijvoorbeeld benutten voor het kopen van een AOW-overbruggingspensioen als je eerder wilt stoppen met werken en een aanvulling wilt op je inkomen. Of je kunt het gebruiken om met een hoger of lager pensioen te beginnen. Een andere mogelijkheid is om het extra partnerpensioen te ruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf. Dat gebeurt overigens automatisch als je geen partner hebt. Wil je weten wat het voor jouw pensioen betekent als je gebruikmaakt van een van deze mogelijkheden? Bij Mijn pensioen kun je bekijken wat het effect is.

Uit dienst
Als je uit dienst gaat en je maakt geen gebruik van waardeoverdracht, dan wordt je opgebouwde kapitaal van de beleggingsrekening omgezet in een extra bruto pensioen. Kies je wel voor waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan wordt het Extra Pensioen verplicht mee overgedragen.

Let op: geen partner of kinderen?
Als je komt te overlijden en er is geen partner of kinderen, dan vervalt het recht op het opgebouwde pensioenkapitaal van je Extra Pensioen. Pensioenkapitaal valt namelijk niet onder het Erfrecht, maar de Pensioenwet. Het kapitaal komt dan indirect ten goede aan de andere deelnemers, omdat er dan meer kapitaal zit in het pensioenfonds.