Eerder stoppen of langer doorwerken

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen gaan op je AOW-leeftijd kun je langer doorwerken of juist eerder stoppen.

Tip

Wanneer gaat jouw AOW in? Kijk op de site van het SVB wat je AOW-leeftijd is.

Deels met pensioen gaan? Tot drie maanden voor de gewenste ingangsdatum kun je dit aanvragen bij onze pensioenuitvoerder AZL. Deze keuze moet je vooraf bespreken met je werkgever.

Eerder stoppen met werken
Je kunt er voor kiezen om je pensioen al voor je AOW-leeftijd in te laten gaan. In overleg met je werkgever stop je eerder met werken. Dat kan op z’n vroegst 10 jaar voor je AOW-datum. Dat betekent wel dat je ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. Je pensioenopbouw stopt eerder en je ouderdomspensioen wordt lager. Je pensioen is dan lager omdat je pensioen dan langer uitgekeerd moet worden. Voor de periode dat de AOW later ingaat dan je vervroegde pensioen, is het mogelijk om een AOW-overbruggingspensioen in te kopen vanuit het levenslange ouderdomspensioen.

Langer doorwerken
Je kunt er ook voor kiezen om – eveneens in overleg met je werkgever – langer door te werken. Dan kun je de ingang van je pensioen uitstellen. Als je wilt, kun je de ingang van je pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na de ingang van je AOW. De uitbetaling van het ouderdomspensioen wordt uitgesteld tot je echt met pensioen gaat. Als je doorwerkt na de ingang van je AOW bouw je ook nog pensioen op. Dit kan tot maximaal je 68ste verjaardag; jouw werkgever betaalt tot dat moment dus ook nog de reguliere pensioenpremie aan het fonds en zal het werknemersdeel met jouw verrekenen via het salaris.

Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van je pensioen in het pensioenreglement.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.