Netto Pensioen

Netto Pensioen

Vanaf 2015 is er wettelijk een maximum gesteld aan het bedrag waarover je pensioen mag opbouwen. Dit heet de fiscale aftoppingsgrens. Voor 2015 is deze fiscale aftoppingsgrens €100.000 (2024: €137.827). Verdien je meer? Dan biedt het Pensioenfonds TNO de Netto Pensioenregeling. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2015 en met ingang van 2024 gesloten voor nieuwe deelnemers. Met het opgebouwde netto pensioenkapitaal kan dan een levenslang netto ouderdoms- en partnerpensioen gekocht worden. In feite is dit een risicoverzekering. Als je overlijdt en je hebt geen partner of kinderen, dan vervalt namelijk het recht op het opgebouwde pensioenkapitaal. Vanaf 2024 is deze Netto Pensioenregeling net als de Extra Pensioenregeling gesloten voor nieuwe deelnemers. Ben je al deelnemer voor 2024 dan kun je nog wel inleggen.

Tip

Bouw je Netto Pensioen op bij Goldman Sachs en wil je weten hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd? Ga naar de inlogpagina van Goldman Sachs of kijk bij Mijn pensioen.

Heb je vragen over je pensioenkapitaal bij Goldman Sachs? Neem dan contact op met Goldman Sachs.

Hoe werkt Netto Pensioen?
Als je de fiscale ruimte hebt om extra pensioenkapitaal op te bouwen en je verdient meer dan €137.827 (2024), kun je gebruikmaken van de Netto Pensioenregeling als je voorheen al deelnam aan deze regeling. Je kunt dan tot je AOW-leeftijd vrijwillig extra premie storten. Deze premies worden dan ingehouden op je salaris. Je werkgever maakt die premies over naar een persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs (voorheen NN Investment Partners). Op die manier bouw je netto pensioenkapitaal op. Als je met pensioen gaat, kun je met het opgebouwde netto pensioenkapitaal een netto pensioen kopen. Dit netto pensioen is een aanvulling op je bruto pensioen dat je hebt opgebouwd met het ouderdomspensioen van het Pensioenfonds TNO.

Voor eigen risico
Het kapitaal dat je opbouwt met de persoonlijke beleggingsrekening bij Goldman Sachs is voor eigen risico. De beleggingsresultaten kunnen immers positief, maar ook negatief zijn. Hoeveel kapitaal je Netto Pensioen oplevert, hangt af van hoeveel in totaal is ingelegd en het behaalde rendement. Wil je liever niet dat je geld belegd wordt? Sparen via een renterekening bij Goldman Sachs is ook mogelijk.

Zelf pensioen inkopen
In de periode tussen tien jaar voor je AOW-leeftijd en je AOW-leeftijd kun je het opgebouwde kapitaal omzetten pensioen: een netto extra ouderdoms- en partnerpensioen. Je kunt met dat kapitaal gaan pensioenshoppen. Je bent namelijk vrij in de keuze waar je met dat opgebouwde kapitaal pensioen inkoopt. Dat kun je dus doen bij ons of bij een andere pensioenuitvoerder. De aanbiedingen op dat moment of wel de actuariële factoren van de verschillende pensioenuitvoerders, zijn dus van invloed op hoeveel pensioen je pensioenkapitaal oplevert.

Verschillende mogelijkheden
Doe je dat bij het Pensioenfonds TNO, dan heb je verschillende mogelijkheden. De aanvulling van je netto pensioen op je gewone bruto pensioen kun je bijvoorbeeld benutten voor het kopen van een AOW-overbruggingspensioen als je eerder wilt stoppen met werken en een aanvulling wilt op je inkomen. Of je kunt het gebruiken om met een hoger of lager pensioen te beginnen. Een andere mogelijkheid is om het netto extra partnerpensioen te ruilen voor een netto extra ouderdomspensioen voor jezelf. Dat gebeurt overigens automatisch als je geen partner hebt. Wil je weten wat het voor jouw pensioen betekent als je gebruikmaakt van een van deze mogelijkheden? Bij Mijn pensioen kun je bekijken wat het effect is.

Uit dienst
Als je uit dienst gaat en je maakt geen gebruik van waardeoverdracht, dan wordt je opgebouwde netto kapitaal van de beleggingsrekening omgezet in een extra netto pensioen. Kies je wel voor waardeoverdracht naar een nieuwe pensioenuitvoerder? Dan wordt het pensioenkapitaal van je Netto Pensioen verplicht mee overgedragen. Heeft de nieuwe pensioenuitvoerder geen Netto Pensioenregeling, dan blijft dat kapitaal bij het Pensioenfonds TNO.

Let op: geen partner of kinderen?
Als je komt te overlijden en er is geen partner of kinderen, dan vervalt het recht op het opgebouwde pensioenkapitaal van je Netto Pensioen. Pensioenkapitaal valt namelijk niet onder het Erfrecht, maar de Pensioenwet. Het kapitaal komt dan indirect ten goede aan de andere deelnemers, omdat er dan meer kapitaal zit in het pensioenfonds.