Middelloon

Middelloon

Ieder jaar bouw je bij ons pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele brutoloon pensioen op. Sommige salarisonderdelen zijn niet pensioengevend. Daarnaast houden we ook rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Dit deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, is het drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt ook wel ‘franchise’ genoemd.

Tip

Wil je weten hoeveel pensioen je al bij ons hebt opgebouwd? Kijk op Mijn pensioen.

Kijk op MijnPensioenoverzicht.nl om te zien wat je AOW is en hoeveel pensioen je bij welk pensioenfonds of pensioenverzekeraar hebt opgebouwd.

Optelsom van jaren
Over je brutoloon minus de franchise bouw je vanaf 1 januari 2022 1,50% aan pensioen op. Het totale pensioen dat je zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf je pensioendatum ontvang je dit pensioenbedrag elke maand zo lang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.