Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, is het drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt ook wel ‘franchise’ genoemd. Over het brutoloon minus de franchise bouw je vanaf 2024 1,75% aan ouderdomspensioen op. Deze 1,75% is dus voor 2024 het opbouwpercentage van je pensioen. In 2021 was het opbouwpercentage 1,46% en in 2022 en 2023 1,50%.

Stel: je jaarsalaris is in 2024 €29.427. De franchise is in 2024 vastgesteld op €17.427. Over het bedrag van €29.427 minus €17.427 bouw je pensioen op. Je bouwt dus over € 12.000 pensioen op. De pensioenopbouw is in 2024 bij het Pensioenfonds TNO 1,75%. Dus je bouwt in 2024 1,75% van die €12.000 aan pensioen op ofwel €210,00.
Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Verdien je meer dan €137.800?
Vanaf 2015 is wettelijk vastgelegd dat je tot een jaarsalaris van maximaal €100.000 (2024: €137.800) pensioen mag opbouwen. Verdien je meer? Dan kun je netto pensioen opbouwen als je voor 2024 al deelnemer was bij die regeling.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.