Opbouwpercentage

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, is het drempelbedrag. Dat drempelbedrag wordt ook wel ‘franchise’ genoemd. Over het brutoloon minus de franchise bouw je vanaf 2021 1,46% aan ouderdomspensioen op. Deze 1,46% is dus voor 2021 het opbouwpercentage van je pensioen.

Stel: je jaarsalaris is in 2021 €27.287. De franchise is in 2021 vastgesteld op €15.287. Over het bedrag van €27.287 minus €15.287 bouw je pensioen op. Je bouwt dus over € 12.000 pensioen op. De pensioenopbouw is in 2021 bij het Pensioenfonds TNO 1,46%. Dus je bouwt in 2021 1,46% van die €12.000 aan pensioen op ofwel €175,20.
Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Verdien je meer dan €112.189?
Vanaf 2015 is wettelijk vastgelegd dat je tot een jaarsalaris van maximaal €100.000 (2021: €112.189) pensioen mag opbouwen. Verdien je meer? Dan kun je netto pensioen opbouwen.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.