Als er een tekort is

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat het fonds ondanks alle aanvullende maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets veranderen. Dan dient er door het fonds een zogenoemd herstelplan te worden opgesteld. In een herstelplan dienen we dan zorgvuldig af te wegen wat de beste oplossing is om uiterlijk binnen 10 jaar de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Belangrijkste maatregel in een dergelijke situatie is om de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Een verlaging van de pensioenen is tot nu toe nog niet voorkomen bij het Pensioenfonds TNO. Dit is ook te zien in onze cijfers van de afgelopen jaren:

Verlaging
2024 n.v.t.
2023 n.v.t.
2022 n.v.t.
2021 n.v.t.
2020 n.v.t.
2019 n.v.t.
2018 n.v.t.
2017 n.v.t.
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 n.v.t.
2012 n.v.t.
2011 n.v.t.
2010 n.v.t.

Meer informatie over hoe wij er financieel voor staan, vind je bij beleidsdekkingsgraad.