Als er een tekort is

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat het fonds ondanks alle aanvullende maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets veranderen. Daarvoor is er door het fonds een zogenoemd herstelplan opgesteld. In dit herstelplan hebben we zorgvuldig afgewogen wat de beste oplossing is om uiterlijk eind 2029 de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Een verlaging van de pensioenen is tot nu toe nog niet voorkomen bij het Pensioenfonds TNO. Dit is ook te zien in onze cijfers van de afgelopen jaren:

Verlaging
2019 n.v.t.
2018 n.v.t.
2017 n.v.t.
2016 n.v.t.
2015 n.v.t.
2014 n.v.t.
2013 n.v.t.
2012 n.v.t.
2011 n.v.t.
2010 n.v.t.

Meer informatie over hoe wij er financieel voor staan, vind je bij beleidsdekkingsgraad.