Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap

Samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap

Voorwaarden bij samenwonen
Als je samenwoont en je wilt dat je partner in aanmerking komt voor partnerpensioen als je overlijdt, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet je partner bij ons aanmelden en je dient een kopie van jullie notariële samenlevingscontract aan te leveren.

Partner na AOW-leeftijd?
Je partner heeft geen recht op partnerpensioen als je gaat samenwonen, trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat na je AOW-leeftijd.

Nieuwe relatie
Ben je gescheiden of is je geregistreerd partnerschap beëindigd en heb je een nieuwe relatie? Dan heeft je nieuwe partner recht op partnerpensioen als je weer gaat samenwonen, trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Je nieuwe partner heeft dan recht op partnerpensioen over het gedeelte dat is opgebouwd nadat de vorige relatie is beëindigd.

Uit dienst?
Als je geen waardeoverdracht hebt gedaan, blijft je opgebouwde pensioen staan bij het Pensioenfonds TNO. Dat betekent dat als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenwoont en voldoet aan de voorwaarden, dat je partner recht heeft op partnerpensioen als je overlijdt. Je kinderen hebben dan recht op wezenpensioen.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Overige juridische en beleidsmatige documenten
Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: