Wanneer in actie komen?

Wanneer in actie komen?

Tip

Kijk voor extra informatie bij In dienstUit dienst of Gepensioneerd.

Verander je van baan? Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Lees meer hierover in laag 2

Als je arbeidsongeschikt wordt.

Lees meer hierover in laag 2

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Lees meer hierover in laag 2

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Lees meer hierover in laag 2

Als je verhuist naar het buitenland.

Lees meer hierover in laag 2

Verhuis je binnen Nederland? Dan krijgen wij je adreswijziging automatisch via de Basisregistratie Personen van de gemeente

Als je werkloos wordt.

Lees meer hierover in laag 2

Als je meer of minder gaat werken.

Lees meer hierover in laag 2

Als je tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof

Lees meer hierover in laag 2

Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Lees meer hierover in laag 2

Neem contact met ons op als je vragen hebt en een wijziging wilt doorgeven of gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.