Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je ouderdomspensioen en het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren over je werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door de aangesloten werkgever.

Tip

Bij uit dienst staat meer informatie over wat belangrijk is als je niet meer in dienst bent bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO.