Scheiden of ontbinden geregistreerd partnerschap

Scheiden of ontbinden geregistreerd partnerschap

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens jullie huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Tip

Ben je gescheiden en heb je een nieuwe partner? Wat betekent dat voor je pensioen? Lees meer…

Ga je scheiden van tafel en bed, maar blijf je officieel getrouwd of geregistreerd partner? Dan wordt dat wettelijk toch gezien als de beëindiging van de pensioenrechten van je partner.

Ouderdomspensioen én partnerpensioen voor ex-partner
Naast het ouderdomspensioen heeft je ex-partner ook recht op het partnerpensioen. Het gaat om het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum van scheiding of beëindiging van het geregistreerde partnerschap. Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd. Voor het recht op het bijzonder partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren.

Let op: bij ongehuwd samenwonen
Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Wel kunnen ongehuwd samenwonenden recht hebben op partnerpensioen. Je partner moet dan bij ons aangemeld zijn.

Ga naar laag 3 voor aanvullende details.