Scheiden of ontbinden geregistreerd partnerschap

Scheiden of ontbinden geregistreerd partnerschap

Informatie van de overheid
Lees hier meer over hoe het pensioen verdeeld wordt na een scheiding. Een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap heeft gevolgen voor je pensioen.

Meld scheiding binnen twee jaar
Je ex-partner kan via het Pensioenfonds TNO een deel van jouw ouderdomspensioen ontvangen, als je binnen twee jaar het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen’ van de Rijksoverheid naar ons opstuurt. Maak je geen gebruik van het formulier, dan keert het Pensioenfonds TNO alleen pensioen aan jou uit. Mocht je partner toch recht hebben op een deel van dat pensioen, dan moeten jullie dat onderling verder regelen.

Uit dienst?
Als je geen waardeoverdracht hebt gedaan, blijft je opgebouwde pensioen staan bij het Pensioenfonds TNO. Dat betekent dat als je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap beëindigt of je notariële contract ontbindt, dat je ex-partner recht heeft op partnerpensioen als je overlijdt. Je kinderen hebben dan recht op wezenpensioen.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Overige juridische en beleidsmatige documenten

Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: