Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Uit dienst?
Als je geen waardeoverdracht hebt gedaan, blijft je opgebouwde pensioen staan bij het Pensioenfonds TNO. Als je je pensioendatum bereikt, krijg je dat opgebouwde pensioen uitgekeerd als ouderdomspensioen zolang je leeft. Kijk bij Mijn pensioen of MijnPensioenoverzicht.nl hoeveel dat is.

De hoogte van je pensioen staat (helaas) niet vast
Net als bij andere financiële producten, hebben ook pensioenen te maken met risico’s en onzekerheden. De hoogte van je pensioen kunnen we daarom niet garanderen. Het Pensioenfonds TNO doet er alles aan om te zorgen voor een stabiele, gezonde financiële positie. Dat doen we niet alleen door aan alle wettelijke eisen te voldoen, maar ook door verantwoord risicomanagement en beleggingsbeleid. Als het noodzakelijk is, hoort daar een herstelplan bij. Dat betekent ook dat als we maximaal 5 jaar onafgebroken een dekkingstekort hebben (lager dan 104,1%), dat dat opgelost moet worden. Of in één keer met een onvoorwaardelijke korting van pensioenaanspraken of door de verlaging van pensioenaanspraken uit te smeren over 10 jaar. Op die manier werken we aan een zo stabiel mogelijk pensioen voor onze pensioengerechtigden van nu én de toekomst.

Recht op pensioen
In het Pensioenreglement vind je alle informatie over je pensioenregeling. Dat reglement bepaalt uiteindelijk het recht op pensioen.

Overige juridische en beleidsmatige documenten
Meer informatie over hoe we met jouw pensioen omgaan en over de financiële stabiliteit van het pensioenfonds lees je in: